De Stichting

"Stichting tot instandhouding van BRONS & INDUSTRIE motoren"

Afkorting: STIBIM

Introductie
In het jaar 1904 reeds werd de Bronsmotor, in werkingswijze geheel overeenkomende met de tegenwoordig onder dien naam bekend staande machine, vervaardigt in de werkplaatsen van den uitvinder, den Heer J. Brons. Officiële oprichtingsdatum 11 Augustus 1906 (schrijven uit het boek tienjarig bestaan.)
Vervolg historie hiervan elders op site

In 1971 is BRONS samengegaan met INDUSTRIE en in 1989 overgenomen door het Amerikaanse Waukesha. Hiermee kwam er een einde aan de productie van de befaamde motoren van zowel BRONS als INDUSTRIE. Kort na deze overname is de “Stichting tot instandhouding van BRONS motoren” opgericht door Jan de Jong en diens vader, beide oud-werknemers van de Bronsmotorenfabriek. Deze stichting stelde zich tot doel zo veel mogelijk van het Bronserfgoed te behouden voor het nageslacht. Ondanks het feit dat deze stichting nooit echt de publiciteit gezocht heeft, is er door de jaren heen een mooie verzameling motoren bij deze stichting in beheer en/of eigendom gekomen.

Ook heeft de Stichting een aantal open dagen georganiseerd met als hoogtepunt 100 jaar BRONS in 2007 in de oude Bronsfabrieken te Appingedam. De laatste jaren zijn hier, naast BRONS - motoren ook enkele INDUSTRIE - motoren bij gekomen. Vanwege het feit dat BRONS en INDUSTRIE in de jaren ’70 samen zijn gegaan en omdat onze passie niet ophoudt bij alléén BRONS - motoren, is besloten om vanaf heden (Januari 2009) onder een nieuwe naam verder te gaan;

"Stichting tot Instandhouding van BRONS en INDUSTRIE- Motoren" (afgekort "STIBIM")

Januari 2009, na 102 jaar zijn er nog veel van de motoren die nog steeds in bedrijf zijn bedrijfsmatig en hobbymatig. Wij willen dit graag beheren en verder uitdragen. (Oprichtingsdatum 02-02-1996)

Kennis deel je met elkaar ?! De Motoren moeten zo lang als mogelijk in stand gehouden worden.

Verzamelde informatie, foto's, tekeningen, boeken enz., worden gepubliceerd op deze site.